Behandeling – Vaassen

Behandeling

Wij leggen de nadruk op preventie om gebitsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien kunt u door goede mondzorg ook hart- en andere gezondheidsproblemen voorkomen.

Onze patiënten komen regelmatig voor periodieke controles naar de praktijk. Kinderen en jeugd zien wij in verband met de ontwikkeling van hun gebit graag twee keer per jaar voor een periodieke controle door een tandarts. Bij volwassenen met een gezond gebit is een jaarlijkse controle vaak voldoende. Uw tandarts stemt de juiste frequentie in uw geval met u af. Daarnaast maken wij graag een afspraak voor u bij een van onze preventieassistentes indien de tandarts dat nodig of zinvol acht. Uiteraard wordt ook daarover eerst met u overlegd.

Indien de tandarts bij uw bezoek een probleem constateert, wordt dit met u besproken en ook of en welke behandeling dan nodig is. De tandarts vertelt u dan ook over de te verwachten resultaten, de risico´s van de behandeling, het aantal en de duur en de kosten van de behandelingen. Voor behandelingen boven 150 Euro ontvangt u een begroting met de te verwachten kosten.

Verdere informatie over de behandelingen kunt u eventueel ook nalezen in de informatie over mondgezondheid en in de informatiefolders op onze website en op http://allesoverhetgebit.nl/.