Betalen – Vaassen

Betalen

Vaadent heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u de factuur aan ons dient te betalen en zelf voor een eventuele vergoeding door uw zorgverzekeraar moet zorgen. Alleen de onder de basisverzekering vallende kosten (de meeste behandelingen bij jongeren tot en met 17 jaar, geen beugelbehandelingen) kunnen wij nog rechtstreeks aan de zorgverzekeraar declareren. U ontvangt van ons na de behandeling een factuur aan de balie.

Wij verzoeken u bedragen tot € 100,00 direct per pinbetaling aan ons te voldoen. Grotere bedragen mag u ook binnen de betalingstermijn overmaken. U kunt bij ons ook met uw creditcard (Mastercard of Visa, met pincode) betalen en zo de kosten over meerdere termijnen spreiden. Meer informatie hierover en ook over de daarmee verbonden financieringskosten kunt u bij uw creditcard-maatschappij opvragen. Wij berekenen de kosten van uw creditcardbetaling aan onze zijde niet aan u door.

In aanvulling op het hier gestelde gelden de op onze website geplaatste KNMT betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg, op 19 december 2012 door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 12/2013.