Kwaliteit – Vaassen

Kwaliteit

Om de hoge kwaliteit van onze zorg te waarborgen besteden wij veel aandacht aan goede behandelingen met de juiste instrumenten en materialen, zorgvuldige informatie en goede service aan u. Wij werken volgens protocollen en procedures die op richtlijnen van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg gebaseerd zijn. Wij besteden veel tijd en aandacht aan postacademische bij- en nascholing, intercollegiaal overleg en studiegroepen, zijn lid van diverse beroeps- en wetenschappelijke verenigingen en houden de ontwikkelingen in de vakliteratuur bij. Meer informatie over kwaliteit in de tandartspraktijk vindt u hier.

Praktijkvisitatie

Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de door ons geboden zorg staat, hebben wij ons in januari 2016 laten visiteren. De praktijkvisitatie heeft plaatsgevonden volgens de daarbij geldende criteria van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde.

Tijdens de visitatie is onze praktijk door daarvoor speciaal opgeleide tandartsen getoetst op:

  • De evaluatie van de zorg, de protocollen en vaktechnisch handelen;
  • Het patiënten perspectief en de patiënt veiligheid;
  • Het functioneren van de praktijk;
  • De professionele ontwikkeling van de tandartsen en medewerkers.

Na afloop van de praktijkvisitatie hebben wij een rapport met een evaluatie ontvangen. Daarmee konden wij verder werken aan het verbeteren van de door ons geboden kwaliteit. Daarnaast hebben wij een certificaat ontvangen dat 5 jaar vanaf de visitatiedatum geldig is. Wij zijn dus:

Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!