Klachten – Vaassen

Klachten

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Laat ons dat dan weten. Wij maken graag een afspraak met u om dat met onze tandarts te bespreken. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn.

Als het gesprek niet tot een voor u bevredigende oplossing heeft geleid kunt u in eerste instantie uw vraag of klacht voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt. Die kan u advies geven over welke stappen u kunt ondernemen om uw klacht op te lossen. U kunt dat doen via het speciale contactformulier op www.allesoverhetgebit.nl.

U kunt uw klacht aan ons sturen of aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is via een online klachtenformulier. De onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag, indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen.

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u ook terecht op www.allesoverhetgebit.nl.